444 5 173

Çevre Politikası

Big Plus Group, inşaat ve diğer tüm iş faaliyetlerinden oluşacak çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma veya minimize etme konusunda mevcut ve geçerli bilgiyi kullanarak çevreye karşı önleyici davranmanın bilincindedir.

İş geliştirme safhasından itibaren teklif verme, mühendislik çalışmaları, mobilizasyon ve inşaatı devreye alma ile devam eden ve son olarak demobilizasyon ile tamamlanan süreçte tüm faaliyetler çevre boyutları ve etkileri dikkate alınarak yerine getirilir.

Big Plus Group çalışanlarına çevre bilincini ve sorumluluğunu aşılamakta ve eğitici faaliyetlerle desteklemektedir.

Bu düşünce doğrultusunda doğal kaynakların verimli kullanımı konusunda sürekli bilgilendirmeyi hedefler.

Hedefe doğrultusunda ise iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetlerin amacına ulaşmasında tüm çalışanlarına  bir alışkanlık ve kültür kazandırır.

Bu Amaçla:

  • Big Plus Group ulusal ve uluslararası mevzuata uygun faaliyetlerde bulunmayı.
  • Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak iş kazalarını önlemeyi.
  • Kazaya ve çevre kirlenmelerine neden olabilecek potansiyel tehlikelere karşı önceden gerekli tedbir almayı.
  • Atık yönetimi ile atıkları kontrol altında tutarak çevreye etkileri asgari seviyede tutmayı.

Sağlık, Emniyet, Çevre Yöntetim Sistemi hedeflerimiz bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi,uygulamayı ve takip etmeyi tüm çalışanlarımız adına Big Plus Group olarak taahhüt ediyoruz.